Struktura organizacyjna i dane teleadresowe - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna i dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji

w Grójcu

ul. Brzozowa 108

05 - 600 Grójec

 

kppgrojec@ra.policja.gov.pl

 

telefony:

Oficer Dyżurny – 47 702 62 00

Sekretariat Komendanta - 47 702 62 01

Fax. 47 702 62 45

 

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Grójcu

mł. insp. Wojciech Bednarski

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu

 

 

p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu

podinsp. Tomasz Witkowski

 

 

I. Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału - kom. Michał Jędrzewski 

Zastępca Naczelnika Wydziału - asp. szt. Paweł Madej 

Referat Dochodzeniowo-Śledczy - st. asp. Paweł Wielgos

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy - 

 

II. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

Naczelnik Wydziału - podinsp. Katarzyna Durman

 

III. Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - kom. Piotr Strulak

Zastępca Naczelnika Wydziału -  podkom. Dariusz Kozdruj 

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne Kierownik - asp. Robert Fornalczyk

Rewir Dzielnicowych Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. Marek Smalisz

Zespół Dyżurnych KPP Grójec

Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

IV. Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału - kom. Michał Prokopczyk

Zastępca Naczelnika Wydziału - asp. szt. Bartosz Janusz

 

V. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

mł. asp. Agata Sławińska 

 

VI. Jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków

nadkom. Agnieszka Wójcik

 

VII. Jednostki w terenie podległe KPP w Grójcu

Komisariat Policji w Warce ul. Polna 4a, 05 - 660 Warka tel. 47 702 65 00

Komendant Komisariatu Policji - podinsp. Jarosław Janczewski 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji - podkom. Paweł Słonecki 

 

Posterunek Policji w Błędowie ul. Nowy Rynek 13, 05 - 620 Błędów tel. 47 702 63 50

Kierownik PP w Błędowie - asp. sztab. Michał Kowalczyk 

 

Posterunek Policji w Chynowie ul. Główna 67, 05 - 650 Chynów tel. 47 702 63 81

Kierownik PP – asp. Magdalena Ejmocka

 

Posterunek Policji w Mogielnicy ul. Mostowa 27, 05 - 640 Mogielnica tel. 47 702 63 10

Kierownik PP w Mogielnicy – asp. sztab. Paweł Bedyński 

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Warszawska 12, 26 - 420 Nowe Miasto n/P tel. 47 702 63 40

Kierownik PP w Nowym Mieście - mł. asp. Łukasz Węglarski

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Belsku Dużym ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05 - 604 Jasieniec

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Pniewach Pniewy 2, 05 - 652 Pniewy

 

VIII.  Pracownicy Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

Zespół Kadr i Szkolenia.

Zespół Prezydialny.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół statystyki przestępczości.

Inspektorzy Referatu  Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego.

Zespół wspomagający KP w Warce –sekretariat.

Zespół Finansów i Zaopatrzenia.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2024
Data modyfikacji : 15.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wójcik Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry