Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Grójcu określają:

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.)
  2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (tj. Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 ze zm.)
  3. Regulamin Komisariatu Policji w Warce z dnia 04.11.2016r. - tekst jednolity . 
  4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Grójcu z dnia 16 grudnia 2016r. - tekst jednolity 
  5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Grójcu z dnia 05 maja 2020r. zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2008
Data modyfikacji : 17.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wójcik Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Grójcu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wójcik
do góry